Terug naar resultaten

Best practice: Center Parcs Europe

center-parcsIn gesprek met Maria Verberne, senior consultant HRS en voorzitter van de Centrale OR, van Center Parcs Europe, over de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, van alle leeftijden, levensfasen en generaties.

Wat is jouw eigen affiniteit met generatiemanagement?
Ik kom uit de generatie “babyboomers” en ben zelf een voorbeeld van iemand die per levensfase bepaalde loopbaanstappen heeft genomen. Ik ben begonnen in de psychiatrie en heb daarna een autorijschool gehad. Ik heb bewust parttime gewerkt toen de kinderen nog jong waren. In 1989 begon ik parttime bij Center Parcs als floormanager housekeeping, kwam al snel in de OR en bekleedde daarin diverse posities. Mede op aanraden van de HRM directeur ben ik in 1996 begonnen met HBO P&O. Sinds 2003 zit ik in het P&O vak en werk fulltime.

De Masterclass Generatiemanagement heeft mijn ogen geopend en vooral dat wij anders met de diversiteit van onze mensen moeten gaan omgaan. Meer kijken naar en inspelen op de verschillen tussen medewerkers wat betreft leeftijd, levensfase en generatie.

Wat is het belang van generatiemanagement voor jouw organisatie?
Center Parcs hecht veel waarde aan goed werkgeverschap en kent vier belangrijke kernwaarden: “Passion, Drive, Discipline and Delight”. Dit geldt voor iedereen binnen onze organisatie en is gericht op onze missie: “Ensure instant happiness for our guests”. Hier hebben we de verbinding gelegd met generatiemanagement: duurzame en optimale inzetbaarbaarheid voor alle medewerkers, waarin rekening gehouden wordt met verschillende generaties en daarbij behorende kenmerken, kansen en risico’s.

We hebben het bij inzetbaarheid vooral over: motivatie, betrokkenheid, gezondheid en competenties. We beseffen ons dat we daar continu aan moeten werken, willen we onze missie waar kunnen maken en willen we onze medewerkers blijven binden, boeien en behouden. Dit laatste is vooral ook belangrijk in het licht van de toenemende vergrijzing en ontgroening en de voorspelde arbeidsmarktkrapte de komende decennia. We kijken dus niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst.

Waar zijn jullie mee bezig?center1
Na het volgen van de Masterclass Generatiemanagement hebben we een themadag generatiemanagement voor medezeggenschap en HR georganiseerd en een presentatie over generatiemanagement aan de directie gegeven. Dit heeft geleid tot een projectgroep generatiemanagementbeleid die zich vooral richt op de volgende vragen:
1.Wat doen we al en hebben we al?
2.Waar kunnen we dit verbeteren of aanpassen?
3.Wat moeten we nog aanvullend ontwerpen?
4.Hoe gaan we implementeren?

Op dit moment organiseren wij als projectgroep een pilot over generatiemanagement binnen bungalowpark Het Meerdal. Dit is een onderzoek naar de behoeftes van medewerkers, waarin een doorsnee van de medewerkers en managers schriftelijke vragen worden voorgelegd en een interview krijgen. De doorsnee omvat zo’n 300 medewerkers en we zijn al over de helft. Voorbeelden van de vragen die we daar stellen, zijn:
Wat vind ik van mijn huidige werk?
Wat wil ik?
Welke kwaliteiten van mezelf wil ik verder ontwikkelen?
Welke kansen zie ik?
Hoe zie ik mij over 5 jaar binnen dit bedrijf?

Vooral de laatste vraag blijkt een eyeopener te zijn en de tussenresultaten leveren nu al veel bruikbare ideeën op, zowel voor de medewerkers zelf als voor de projectgroep. Je maakt in feite een dubbelslag met deze werkwijze. Enerzijds stimuleer je de bewustwording bij de medewerkers en vooral ook dat, als je wat anders wilt, dit bespreekbaar is en dat niet hoeft in te houden dat je je huidige werk niet leuk meer vindt. Anderzijds geeft het de projectgroep een aantal speerpunten om nader mee aan de slag te gaan.

Wat zijn jouw tips voor collega’s uit de branche?

Zorg dat je zelf, als HR professional of manager, kennis van zaken hebt of krijgt: waar en bij welke groepen medewerkers zitten knelpunten en wat zouden we daar aan kunnen doen? Ga vooral naar de Masterclass Generatiemanagement
Maak er werk van: ga aan de gang met bijvoorbeeld een pilot
Kijk vooral ook naar wat je al in huis hebt aan HR systemen en instrumenten (functioneringsgesprekken, werkoverleg, arbo, opleiding & training, loopbaanbegeleiding, etc.) en verbeter die waar nodig
Richt je vooral op bewustwording en het deel eigen verantwoordelijkheid van medewerkers met betrekking tot duurzame inzetbaarheid: motivatie, betrokkenheid, gezondheid en competenties

Mijn motto is: “Als je echt zelf iets wil, ga aan de slag en dan bereik je het ook”

 

Cao - Pensioen
 • De KIKK RI&E

  De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk.

 • Jouw pensioen

  Werknemers die vallen onder de cao Recreatie nemen vanaf 21 jaar deel aan Pensioenfonds Recreatie, hét pensioenfonds voor de recreatiesector.

 • Foto

  Premies

  Sinds 1 juli 2019 wordt er weer door TKP premie geïnd. Werkgevers mogen premie inhouden op het loon van hun werknemers.

 • Cao Recreatie App

  Met deze app heb je je arbeidsvoorwaarden altijd bij de hand!