Er bestaan nogal eens vooroordelen over mensen met een arbeidsbeperking. Door middel van juiste voorlichting en voorbeelden willen we goede informatie geven en de voordelen laten zien van een dergelijke arbeidsovereenkomst. Jobstap ondersteunt KIKK recreatie daarbij. Jobstap begeleidt jongeren (Wajongeren) met een arbeidsbeperking en/of grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die op zoek zijn naar passende arbeid die aansluit bij hun ambitie. De samenwerking én ambitie van Jobstap en KIKK recreatie is vastgelegd in een convenant.

Voorlichtingjobstap_lg_rgb

Jobstap ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en adviseert werkgevers. Werkzoekenden die begeleid worden door Jobstap zijn vaak structureel functioneel beperkt en/of zeer moeilijk plaatsbaar. Hierdoor zijn er diverse regelingen en voorzieningen van toepassing. We hebben deze regelingen op een rijtje gezet in een algemeen overzicht van alle regelingen en voorzieningen. De arbeidscoach kan aanvinken welke regelingen specifiek op jouw situatie van toepassing zijn.

Bedrijfsscan

De No-risk polis geldt per 1 januari 2016 voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkgever niet verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer die onder de No-risk polis valt. De No-risk polis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Wordt de werknemer ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering. Voor jonggehandicapte werknemers (Wajong) is de duur van de no riskpolis onbeperkt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is mooi, maar het is nog mooier als dit ook nog positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Wil je hier meer over weten? Bespreek dan de mogelijkheden van de bedrijfsscan met een arbeidscoach van Jobstap. De bedrijfsscan is een middel dat wij zelf uit kunnen voeren. De bedrijfsscan geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Zijn er binnen mijn bedrijf functies, taken en/of deeltaken die uitgevoerd kunnen worden door mensen met een beperking?
  • Kan ik door de inzet van mensen met een beperking de efficiency, servicegerichtheid en/of flexibiliteit van mijn bedrijf vergroten?

De kosten voor de bedrijfsscan bedragen € 620,– ex BTW

Aanmelden vacature

Mocht er binnen het bedrijf direct ruimte zijn voor een medewerker uit het doelgroepenregister dan kunnen wij je helpen met de invulling hiervan. Jobstap heeft vele ervaren coaches door het hele land die samen met jou de juiste medewerker kunnen vinden en desgewenst ondersteunen bij de selectie.
Ook in het vervolg traject kunnen we je helpen bij het doen van de juiste aanvragen. Daar waar noodzakelijk zullen we in overleg de persoonlijke ondersteuning van de medewerker vormgeven en jobcoaching aanvragen.

Klik hier voor het vacaturesjabloon.

Meer informatie

Arbeidscoach voor de recreatiesector is Wichert van den Brink. Bij hem kun je terecht met al je vragen over de participatiewet, het aanmelden van vacatures of het aanvragen van een bedrijfsscan. Wichert is bereikbaar via brink@jobstap.nl of tel. 06 207 200 01.