De participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er tussen nu en 2026 in totaal 100.000 extra banen beschikbaar moeten komen voor mensen die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimum loon te verdienen. Daar bovenop moet de overheid als werkgever voor 2025 in totaal ook nog eens 25.000 extra banen voor deze doelgroep leveren. Vanuit de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, zijn ondersteunende maatregelen beschikbaar als loonkostensubsidie, jobcoaches en aanpassingen op de werkvloer als dat nodig is.

Quotumregeling

Volgens de participatiewet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Voor 2016 is door werkgevers voldaan aan deze banenafspraak. Op woensdag 13 juni 2016 maakte staatssecretaris Klijnsma bekend dat de quotumregeling voorlopig van tafel is. Dit naar aanleiding van een meting van het UWV waaruit bleek dat de markt- en de overheidssector voor liepen op de banenafspraak.  In juni 2017 is de volgende meting, indien uit deze meting blijkt dat de markt- en overheidssector niet de tussentijdse doelstelling gaan halen, dan treedt de quotumheffing mogelijk in werking.

Ook de recreatiesector draagt haar steentje bij

KIKK recreatie wil natuurlijk graag bijdragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt in de recreatiesector. Om daar concreet invulling aan te geven is KIKK recreatie in 2015 een samenwerkingsverband met Jobstap aangegaan. Er zijn afspraken gemaakt over het creëren van 20 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het geven van voorlichting en promotie aan werkgevers.

Eén van de uitkomsten van de samenwerking is de conclusie dat er al veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn in de recreatiesector. Dat is met name het geval in de catering, schoonmaakwerk en groenonderhoud. Echter, dit werk wordt vaak uitbesteed aan partijen die officieel onder een andere sector vallen. Mensen die in deze vormen van dienstverlening geplaatst zijn, worden dus officieel niet meegerekend in de tellingen van de recreatiesector, wat enigszins een vertekend beeld geeft voor de cijfers. Toch zijn er al mooie plaatsingen geweest door de samenwerking, over een aantal hiervan kun je hier meer lezen.

Hoe helpt KIKK recreatie jou met de participatiewet?

Op dit moment zijn we bezig om onze invulling aan de participatiewet toekomstbestendig te maken. Dit doen we door nieuwe afspraken te maken en werkgevers in de recreatiesector actief te ondersteunen om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar een passende werkplek.

De verwachting is dat deze plannen in de eerste helft van 2017 definitief worden. Meer informatie hierover wordt uiteraard op deze website gedeeld.