Delen via:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someone

Niet alleen voor bijscholing, maar ook voor volledige mbo-BBL trajecten is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen in de opleidingskosten. Bij BBL ligt de nadruk op werkend leren. Je leert dus het meeste door in de praktijk te doen. Je werkt ongeveer 4 dagen op het bedrijf en hebt een arbeidsovereenkomst waarbij je salaris krijgt. Deze variant is ook geschikt voor mensen die al werkzaam zijn in de recreatiesector en een aanvullende opleiding willen volgen.

Hoogte tegemoetkoming

De werkgever kan per leerling, aanspraak maken op maximaal € 400,- aan tegemoetkoming per kalenderjaar.

Voorwaarden

Alle BBL-trajecten van alle roc’s of aoc’s vallen onder de regeling Tegemoetkoming Opleidingskosten, mits:

  • het bedrijf valt onder de cao Recreatie;
  • het bedrijf is erkend als leerbedrijf door SBB
  • het bedrijf met de leerling een arbeidsovereenkomst afgesloten heeft;
  • het bedrijf met de leerling een praktijkovereenkomst (POK) of Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO), mede ondertekend door SBB, heeft;
  • Het dienstverband van de leerling is minimaal 26 uur en maximaal 38 (inclusief 6 schooluren);
  • De declaratie moet met de benodigde stukken (POK/BPVO, geldende arbeidsovereenkomst) ingediend zijn uiterlijk vóór 30 juni van het jaar dat volgt op het opleidingsjaar.

De complete regeling Tegemoetkoming Opleidingskosten kun je nalezen in bijlage 7 van de Fonds-cao.

Declareren

De declaratie tegemoetkoming opleidingskosten, dient uiterlijk vóór 30 juni van het jaar dat volgt op het opleidingsjaar ingediend te zijn. Dit kan via het subsidieportaal.

Ieder jaar stelt KIKK recreatie een budget vast voor deze regeling. Declaraties worden op datum binnenkomst behandeld en hierbij geldt de regel op = op.

Bij de declaratie moeten de volgende bijlagen worden meegestuurd:

  • Kopie arbeidsovereenkomst (die de BBL-periode afdekt)
  • Kopie Praktijkovereenkomst (POK) of beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO)