Delen via:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someone

KIKK recreatie stelt ieder jaar de cursuscatalogus samen met cursussen, workshops, trainingen, coaching en opleidingen die speciaal voor professionals in de recreatiesector zijn geselecteerd. Deze cursuscatalogus bestaat uit door KIKK recreatie erkende opleidingsinstituten en erkende opleidingen.

De basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor erkenning is dat het opleidingsinstituut op commerciële basis cursussen aanbiedt die vallen onder de doelstelling van KIKK recreatie. Erkenning aanvragen kan door middel van het aanvraagformulier erkenning opleidingsinstituut. Ook moet hiervoor het format cursusinformatie worden ingevuld.

Eigen bijdrage erkende opleiders

Van erkende opleiders wordt een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal gevolgde cursussen in het afgelopen seizoen en wordt bepaald aan de hand van een staffel:

basisbedrag voor elke erkenning € 250,- (geldt tot 50 deelnemers)
extra voor 50 tot 100 deelnemers € 350,-
extra voor 100 tot 200 deelnemers € 700,-
extra voor 200 tot 400 deelnemers € 1.000,-
extra voor 400 tot 600 deelnemers € 1.250,-


Voorwaarden

Een van de voorwaarden is dat het erkende opleidingsinstituut presentielijsten verstrekt aan het secretariaat van KIKK recreatie en aan de aanvragers van een tegemoetkoming. Een voorbeeld voor een presentielijst tref je onder ‘downloads’ aan.
De andere voorwaarden zijn na te lezen in de Fonds-cao Recreatie, bijlage 5 Reglement erkenningen opleidingsinstituten en cursussen.