U wenst een adviesgesprek aan te vragen. Wij verzoeken u de volgende gegevens in te voeren. SFRecreatie neemt vervolgens contact met u op:
 • Bent u ondernemer/HR functionaris/ lid van PVT of:
 • Graag onderwerp aanvinken waarover u advies wenst te krijgen:
  Denk aan trainingen managers en ondernemers (gebied van personeelsbeleid, duurzaamheid, gastgerichtheid, doelgroepen beleid), Beter Beoordelen en Belonen, Professioneel met personeel, functioneringsgesprekken, hoe gaat invullen van vacatures, cao vragen bonden en RECRON
  Denk aan cursussen, opleidingen, EVC, BOP, loopbaanbegeleiding medewerkers, leren op de werkplek, praktijkbegeleiders, regelingen SFRecreatie
  Denk aan vergrijzing ontgroening; tools generatiemanagement, gezond werken, voldoende (gekwalificeerde) instroom, doorstroom problemen, ESF B, vitaliteit scan
  Denk aan verplichting opstellen RI&E, gebruik arbocatalogus en implementatie hiervan
  Denk aan stagebeleid, erkend leerbedrijf, plaatsing en begeleiding, aansluiting kennis en vaardigheden van stagiair, heeft u de naam en 06nummer van contactpersoon van de school?
  Denk aan fiscale (scholings)regelingen, Participatiewet; in dienst nemen van Wajongers en WSW’ers, Wet Werk en Zekerheid, verplicht inzetten vrijwilligers
  Denk aan regionale samenwerking met andere bedrijven in de sector of daarbuiten
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.