De zwembaden hebben vanaf 1 juli 2016 een eigen cao afgesloten en vallen dan ook niet meer onder de cao Recreatie. De cao Zwembaden geldt voor ongeveer 10.000 medewerkers.

De cao Zwembaden sluit goed aan op de Code Blauw die door de KNZB met partners uit de zwembranche, waaronder Optisport, Sportfondsen, Laco, VSG, RECRON, FNV Publiek Belang, is gelanceerd. Code Blauw staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!  Belangrijke afspraken in de cao Zwembaden die hierop aansluiten hebben betrekking op veilig toezicht, vakmanschap en opleiding van zwemlesgevende- en toezichthoudende medewerkers. Partijen beogen deze afspraken de komende jaren uit te breiden met onderwerpen van de Sociale Agenda, zoals jaaruren-model, werkgelegenheid en werkzekerheid bij aanbestedingen, sociaal plan, vitaliteit, individuele keuzemogelijkheden, minimale opleidingseisen en een persoonlijk levensfasebudget.

De cao met een looptijd van 1 juli 2017 tot 1 januari 2019 kun je hier downloaden.

Per 1 januari 2018 zijn de minimumlonen verhoogd, waardoor de bedragen voor de 21-jarigen in schaal 1 en de bedragen voor 22-jarigen in schaal 1 en 2 onder het minimumloon zijn gekomen. Om die reden zijn de salarisschalen aangepast. Aangezien het minimumloon vanaf 22 jaar geldt, is de tabel voor 22,5-jarigen ook verwijderd.

Naast de cao Recreatie en de cao Zwembaden is er de Fonds-cao Recreatie. Deze heeft een looptijd van 1 juli 2013 tot 1 juli 2018. In deze Fonds-cao zijn onder andere de afspraken over tegemoetkomingen voor scholing en opleidingen vastgelegd. Deze afspraken zijn het resultaat van overleg tussen sociale partners in de sector en daar wordt uitvoer aan gegeven door KIKK recreatie.

Waar kan ik terecht met mijn cao-vragen?

Werkgevers kunnen met hun cao-vragen terecht bij WiZZ via 0183 – 646 696.

Werknemers kunnen met hun cao-vragen terecht bij de helpdesk van één van de vakbonden:

  • FNV Publiek Belang, telefoon 088 – 36 80 368
  • CNV Vakmensen, telefoon 030 751 15 00
  • FNV Recreatie, telefoon 036 – 535 85 95 (voor leden) en telefoon 0900 – 239 10 00 (voor niet leden)