Terug naar resultaten

Generatiemanagement in zeven stappen

Met generatiemanagement als onderdeel van het personeelsbeleid zorg je voor gemotiveerde en productieve 50-plussers. Generatiemanagement in zeven stappen biedt een gedegen en handig stappenplan voor leidinggevenden en medewerkers. De zeven stappen zijn ook na te lezen in pdf.

1. Startgesprek

De leidinggevende en medewerker voeren een startgesprek over de rol en functie van de 50-plusser binnen het bedrijf. De zelftest Kennisdeler wordt onder aandacht gebracht. Daarbij wordt het doel en het belang van de test besproken.

2. Invullen zelftest

Zowel de leidinggevende als de 50-plusser vullen, onafhankelijk van elkaar of gezamenlijk, de test Kennisdeler in. De twee ingevulde vragenlijsten vormen de basis voor de volgende stap.

3. Gesprek

De testresultaten vormen de basis voor een open, inventariserend gesprek over de mogelijkheden die de 50-plusser ziet om zich de rol van kennisdeler of praktijkbegeleider eigen te maken. Voor leidinggevenden bestaat er een leidraad voor dit gesprek.
Als beide partijen hier positief tegenover staan, volgt stap 4 of direct stap 5.

4. Workshop ‘Ervaring telt’

Medewerkers in de recreatiesector vanaf circa 50 jaar hebben een schat aan (levens)ervaring, maar wordt die wel voldoende benut? Met de workshop ‘Ervaring telt’ zetten medewerkers een stap om hun kennis beter te delen, zij worden actief als ‘kennisdeler’. Het resultaat is meer inzicht in positie en werkervaring.

Meer informatie en aanmelden

 

5. Cursus ‘Senior Praktijkbegeleider Recreatie’

De 50-plusser kent zijn vak van binnen en van buiten en heeft levenservaring. Als gediplomeerd Senior Praktijkbegeleider Recreatie deelt hij kennis en ervaring optimaal binnen het bedrijf. Leerlingen, stagiaires en ook collega’s hebben daar profijt van. Het werkt ook motiverend voor de medewerker zelf die zijn kennis kan delen en daarvoor gewaardeerd wordt.

Meer informatie en aanmelden

 

6. Terugkoppeling

Tijdens deze stap delen de leidinggevende en de medewerker hun ervaringen met betrekking tot de invulling van de nieuwe rol als kennisdeler van de medewerker.

7. Evaluatie

Ongeveer drie maanden na afronding van het traject volgt een evaluatiegesprek, inclusief verslag met gezamenlijk vastgestelde actie- en aandachtspunten.

Interessant voor jou

Cao - Pensioen
  • Foto

    Vakbondsverlof

    KIKK heeft een regeling Tegemoetkoming Vakbondsverlof (TV) ingesteld.

  • Foto

    Gratis adviesgesprek arbeidsmarkt

    Heb je als ondernemer, HR-functionaris, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad behoefte aan voorlichting of advies op het gebied van arbo, arbeidsmarkt of scholing, vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Zoek op jouw interesse